REGISTRACE
DALŠÍ ČLÁNKY
Představujeme trasu pro rok 2023
06/02/2023

Na základě zpětné vazby od závodníků jsme se rozhodli pro nultý ročník Poho50 výrazně změnit běžeckou trasu hlavního závodu.

Při vytýčení nové trasy nám pomohl neúnavný severomoravský krajochodec, pan Luděk Pasecký, který se kromě vytýčení nového a výrazně zajímavějšího běžeckého koridoru také uvolil, že závodníkům celou trasu představí. Tímto mu s radostí předáváme slovo.

Ke změně trasy

Děkuji za slovo. Úvodem bych rád poděkoval za důvěru, se kterou se na mě pořadatelé obrátili. Oceňuji jejich odvahu a rozhodnost, se kterou neváhali a jakmile zjistili, že trasa není ideální, okamžitě sáhli po změně. Předchozí trasa nebyla běžecky, povrchem ani profilem vyloženě špatná. Bohužel se jí však nedařilo provést závodníky krásami pohornické krajiny tak, jak by bylo záhodno. Pokusil jsem se tak svými omezenými možnostmi tento nedostatek co nejvíce napravit. Samozřejmě vše řešíme doslova za běhu, některá jednání a schvalovačky ještě běží, takže si vyhrazujeme právo na další kosmetické úpravy trati.

Start závodu

Start závodu proběhne dle plánu v blízkosti loděnice v parku Boženy Němcové. Milovníci zvěře si mohou pohladit kolem se pasoucí daňky či navštívit program Sportovního dne v areálu Loděnice.

Milovníci rychlých startů, kteří se rozhodnou, že závod na 50km chtějí vyhrát na úvodních 300 metrech se mohou těšit na oblíbenou strkanici v trychtýři, který nám vzniká po startu navedením trasy na místní cyklostezku.

Trasa po pár stovkách metrů závodníky přivede na malebný břeh řeky Olše, odkud je po asfaltovém povrchu nasměruje k lázním Darkov, kde bude umístěna hlavní občerstvovací stanice. Přes Darkovský most běžci dorazí k jedné z nejatraktivnějších částí závodu, ke Karvinskému (Darkovskému) moři.

Karvinské moře

Jezero, ze kterého se zcela po právu stává pýcha celého karvinského regionu, nabízí nejen báječnou vodu ke koupání a zázemí pro relax, ale také zbrusu novou, hladkou a voňavou bruslařskou a kolařskou stezku po celém svém obvodu. Závodníky tak čeká první oběh Karvinského moře (druhý bude následovat ve druhé polovině závodu), během kterého si mohou užívat úchvatné pohledy na kontrast jezera a okolní krajiny.

Místní jistě vědí, že cestu k jezeru hradí závora, v případě zájmu jsme připraveni ji pro závodníky dokonce otevřít.

Podél Olše

Po oběhnutí Karvinského moře vede cesta zpět přes most k lázním Darkov (opět přichází do hry občerstvovací stanice) a následuje půvabný úsek po cyklostezce po proudu řeky Olše. Zde přichází do hry jedno z mála potenciálně slabých míst celého závodu, a sice křížení stezky s nově budovaným železničním koridorem. Nicméně od společnosti Skanska máme přislíbenou podporu a chlapci na stavbě říkali, že by v září neměl být problém, takže věříme, že proběhneme bez problémů.

Následuje dlouhý úsek míjející několik mostů a především šumných jezů, který běžce pestrobarevnou říční krajinou dovede až k mostu u Koukolné, kde úsekem běžně vyhrazeným pro cyklisty překročí Olši a dostanou se do další fáze závodu.

Závodníci se zkušenostmi z maratonu v Praze jistě ocení, že oproti tamním nechvalně známým rovinkám podél řeky v Podolí a na Smíchově, kde pocitově vždy běžíte proti větru a do kopce, ať již míříte tam či nazpět, je dlouhý úsek podél Olše naopak velmi svižný a rychle mizí pod nohama.

Rekultivované nivní louky mezi Koukolnou a Doubravou

Po krátkém přeběhu okrajové obytné části Koukolné se závodníci dostanou do krásného úseku vedoucího příjemnou asfaltovou cestou rekultivovanými nivními loukami, kde je na přírodu radost pohledět. Díky kopírování toku Olše navíc i zde běžce, stejně jako po celou dobu závodu, čeká velmi příznivý profil tratě jen s minimálním převýšením.

Silnice dovede účastníky k druhému klíčovému bodu celého závodu, k jezeru Kozinec.

Kozinec, skrytý klenot pohornické krajiny

Pohled, který se běžcům naskytne po vyběhnutí z lesa u Doubravy, je téměř nepopsatelný. Fotogenické jezero působící jako z jiného světa, v pozadí důlní díla vyrůstající z kompletně zelené krajiny a za nimi horizont českých a polských Beskyd.

Jezero Kozinec je destilátem toho nejkrásnějšího, co může pohornická krajina nabídnou. Na každém kroku cítíte surovost překopané krajiny, která ale o to víc kontrastuje se silou přírody, která si bere zpět vše, o co přišla. Průzračná voda, hejna divokých ptáků, desítky druhů rákosin a zároveň mumifikované stromy trčící z vody jako hrozící prst. Radost pohledět.

K tomuto pokladu se běžci podívají a v jeho blízkosti bude umístěn také bod pro měření mezičasů zajišťující kontrolu.

A dál už po vlastních stopách

Další pokračování závodu je již ve znamení proběhnuté cesty. Počítáme s tím, že s přibývajícími kilometry budou mít běžci menší a menší zájem o krásnou krajinu a proto jsme se rozhodli, že je provedeme totožnou trasou nazpět, aby měli běh co nejjednodušší.

Čeká je tedy návrat přes nivní louky do Koukolné, překročení Olše a úsek podél ní, tentokrát proti proudu (nikoliv však do kopce). Závodníci se podruhé dostanou ke Karvinskému moři na které naváže závěrečný úsek po břehu Olše a doběh do cíle zpět do parku Boženy Němcové.

Závěrem

Největší radostí při tvorbě trasy bylo objevování a procházení okolí jezera Kozinec, které má potenciál dostat se do srdcí celé řady závodníků.

Trasa není na orientaci a navigaci nijak výrazně složitá, ale podařilo se nám vyhnout nejen přeběhům hlavních tahů a železničních tratí, ale také dlouhých úseků v náletových lesech, kde by si běžci moc výhledů do pohornické krajiny neužily.

Po celou dobu závodu tak mají běžci šanci pozorovat to krásné, co rekultivovaná pohornická krajina nabízí, jen s minimálním průnikem do jakékoliv zástavby (fanouškům městkých běhů vřele doporučujeme náš partnerský Ostravský maraton).

Věřím, že se trasa bude závodníkům líbit a že své případné připomínky sdělí pořadatelům, aby je v pro další ročníky mohli zvážit.

S přáním krásného počasí a skvělé formy

Luděk Pasecký, autor trasy

PROPOZICE
ČLÁNKY
PŘÍBĚH ZÁVODU
NÁHLED
PROGRAM