REGISTRACE

Registrace

Online registrace otevřena od 1. 9. 2023. Od 20. 6. 2024 je z důvodu zpracování startovních listin a tisku startovních čísel registrace uzavřena. Dále je možná registrace pouze v místě prezentace závodu a to
22. 6. 2024 dle otvírací doby prezence.

Registrace, START/CÍL
Areál Lodičky, park Boženy Němcové, Karviná

Závody
Hlavní: 50 km, 21 km, 20. ročník Městského běhu Karvinou na 10 km, štafetový běh 4 x 6 km (4 x 6,4 km), 6 km
Dětské běhy: 80 m, 100 m, 150 m, 200 m, 400 m, 800 m, 1500 m

V případě krizové situace během závodu na trati volejte 724 350 400!!! Toto číslo si uložte pro případ potřeby.

Startovné

Online registrace do 31. 12. 2023 (včetně):

Online registrace od 1. 1. do 19. 6. 2024 (včetně):

50 % sleva na startovném pro členy ČAU (Česká asociace ultramaratonců). Při registraci použijte kód: procau2024. Při uplatnění slevy bude organizátorem závodu provedena kontrola, jestli je běžec opravdu členem ČAU dle aktuálního a stále aktualizovaného seznamu členů pro rok 2024 na webu: https://ultracau.cz/index.php?view=article&id=288:zaplacene-pispvky-2024&catid=20.

Registrace na místě 22. 6. 2024 (na místě úhrada pouze v hotovosti):

50 Kč ze startovného je určeno na podporu vybraného charitativního projektu. Možnost příspěvků na podporu charitativního projektu bude také na místě.

Startovné zahrnuje:

Informace
Prize money pro absolutní vítěze na trati 50 km

  1. místo – 3000 Kč muži/ženy
  2. místo – 2000 Kč muži/ženy
  3. místo – 1000 Kč muži/ženy

Registrace a vyzvednutí startovného

22. 6. od 8:00 do 13:30 hodin na Lodičkách, park Boženy Němcové, Karviná.
Prezence/registrace na místě 8:00 – 8:30 pro závody 50 km
Prezence/registrace na místě 8:45 – 9:45 v případě dětských běhů
Prezence/registrace na místě 11:30 – 13:30 pro závody 21 km, štafety 4×6 km, 10 km, 6 km

Doplňující informace:

Kategorie

Závod POHO50 byl pro letošní rok zařazen do Ultracupu 2024 https://ultracau.cz/index.php/ultracup/ultracup-2024-seznam-zavocu

Zároveň je závod POHO50 i součástí MSBP (Moravskoslezský běžecký pohár) https://www.msbp.cz/

Závody pro dospělé – běh na 50 km, 21 km, 10 km, 6 km, 4×6 km štafeta

Muži 50 km, 21 km, 6 km
M1 – věk 16-34
M2 – věk 35-54
M3 – věk 55 a starší
Vyhlašuje se pouze absolutní vítěz v kategorii na 50 km a 21 km, 1.-3. místo.
Vyhlašují se jednotlivé kategorie na 6 km, 1.-3. místo

Ženy 50 km, 21 km, 6 km
Ž1 – věk 16-34
Ž2 – věk 35-54
Ž3 – věk 55 a starší
Vyhlašuje se pouze absolutní vítěz v kategorii na 50 km a 21 km, 1.-3. místo.
Vyhlašují se jednotlivé kategorie na 6 km, 1.-3. místo

Závody pro dospělé – běh 20. ročník Městského běhu Karvinou na 10 km

Muži 10 km
A – do 39 let
B – věk 40-49
C – věk 50-59
D – věk 60-69
E – věk 70 a starší (při min. účasti 3 závodníků)
Vyhlašují se jednotlivé kategorie muži na 10 km, 1.-3. místo

Ženy 10 km
F – do 34 let
G – věk 35-44
H – věk 45 a starší (při min. účasti 3 závodnic)
Vyhlašují se jednotlivé kategorie ženy na 10 km, 1.-3. místo

Štafeta 4*6 km
MŠ – mužská štafeta
ŽŠ – ženská štafeta
SŠ – smíšená štafeta
Vyhlašuje se pouze absolutní vítěz v kategorii štafet 1.-3. místo.

Dětské běhy
D1 – věk 4 a mladší (možno s doprovodem rodičů) – 80 m
D2 – věk 5-6 let – 100 m
D3 – věk 7-8 let – 150 m
D4 – věk 9-10 let – 200 m
D5 – věk 11-12 let – 400 m
D6 – věk 13-14 let – 800 m
D7 – věk 15 let – 1500 m
Vyhlašuje se 1.-3. místo v jednotlivých dětských kategoriích kluci/holky zvlášť.

Čipové měření časů

Čas závodu se měří pomocí čipové technologie. Čipy jsou umístěny ve startovních číslech a jsou nevratné. Startovní čísla musí být umístěna na hrudi závodníka, ne na zádech. Čipy prosím neodlepujte, nepřehýbejte, nepřelamujte ani jinak nepoškozujte, jinak hrozí nezměření času.

Čas v závodě bude měřen při průběhu startem a při průběhu cílem.

Štafetám se měří čas díky štafetovému kolíku, který si členové týmu budou předávat. Po odstartování štafety se účastníci z týmu, kteří čekají u startu, prosím vyhnou místu startovacího oblouku, z důvodu snímání čipu během celé doby.

Ztráta čipu bude DNF. Vedoucí týmu štafety jež neodevzdá čip je povinen uhradit finanční škodu ve výši 900,- Kč

Oficiální časomíru závodu zajišťuje On line system, spol. s r.o.

Občerstvení

Občerstvovací stanice bude umístěna při startu/cíli závodu a dále pak po cca každých 5 km, další 3 občerstvovací stanice na trase. Ve stanicích bude k dispozici pro závodníky voda, energy nápoj, ovoce.

Výsledky

Výsledné časy s umístěním budou zaslány po doběhu sms na Vaše telefonní číslo. Nezapomeňte jej tedy uvést do registračního formuláře.

Kompletní výsledky budou uveřejněny na www.poho50.cz.

Uvádějte do registračního formuláře správné a úplné údaje. V případě chybných údajů kontaktujte pro možnou úpravu e-mailem: podpora@poho50.cz

Technické zázemí

V areálu Lodičky v parku Boženy Němcové budou umístěny mobilní WC, šatnový stan pro uschování věcí, převlékárna a sprcha v docházkové vzdálenosti.

Parkování

Parkování vozidel závodníků je umožněno na parkovišti:

Závazná pravidla závodu

Pořadatel

Spolek POHO50, z.s., se sídlem Tavičská 781/17, Vítkovice, 703 00 Ostrava, IČ: 17668034
Registrováno ve spolkovém rejstříku u krajského soudu v Ostravě, spisová značka L, vložka 20463. Předsedkyně: Ing. Vendula Friedelová

Účastník
Rozumí se každý, který se řádně registroval (online nebo na místě) k účasti na závod Revírní pohodová padesátka  (dále jako „účastník“ nebo „závodník“)

Obecná pravidla
Závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci s potvrzenou registrací.
Účastníci mladší 18-ti let se mohou závodů zúčastnit pouze s písemným souhlasem odpovědného zástupce.

Každý účastník závodu prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí a to se všemi důsledky z toho plynoucími. Dále pak, že je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl.
Pořadatel není zodpovědný za fyzickou újmu na zdraví, škodu na majetku nebo jinou úhonu spojenou s účastí v závodě nebo jeho sledováním.
Všechny účastníky závodu žádáme, aby co nejvíce šetřili životní prostředí, neodhazovali odpadky, pohybovali se jen v předem vymezených prostorech a dbali pokynů pořadatele.
Každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel průběžně zveřejňuje před závodem na svých internetových stránkách www.poho50.cz.
Účastník potvrzuje, že se bude řídit pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek jeho diskvalifikaci ze závodu.
Pořadatel si vyhrazuje právo zrušit závod v případě mimořádných nepředvídatelných okolností nebo v případě přírodní katastrofy či zcela nevyhovujících klimatických podmínek. Za těchto okolností nemá pořadatel povinnost vrátit závodníkovi startovné.
Pořadatel si vyhrazuje právo změn v programu, propozicích, těchto pravidlech a podmínkách bez předchozího oznámení.

Registrace
Registrace probíhá dvěma způsoby:

Registraci musí učinit všichni účastníci závodu včetně dětí.

Registrace je platná po úhradě startovného. Úhradou se rozumí připsání částky v plné výši na účet pořadatele, případně převzetí hotovosti na místě a to pouze při osobní registraci.

Startovné je při online registraci je nutné uhradit do 5 dní. Pokud není do této doby uhrazeno, registrace se ruší. Uhrazené startovné je nevratné.

Změna registrace z osoby na osobu, délky tratě a běžců ve štafetě je možná pouze přes email: podpora@poho50.cz

Na uvedený email je zapotřebí zaslat ID závodníka. Tyto změny jsou zpoplatněny 100 Kč, platební údaje budou zaslány na email. Změny lze provést do 18. 6. 2023. Přeregistrace na místě jsou zpoplatněny částkou 200 Kč.

Prezence
Každý registrovaný závodník je povinen se prezentovat k závodu v den, v čase a na místě určeném pořadatelem.

Prezentace je možná osobně s platným dokladem totožnosti nebo jinou osobou na základě plné moci. Plná moc bude obsahovat jméno, příjmení, datum narození, trať a startovní číslo zmocňujícího a identifikační údaje zmocněnce, který se při prezentaci prokáže svým dokladem totožnosti.

Prezentace štafet je možná alespoň jedním ze členů štafety.

Prezentace nezletilých závodníků pro dětské běhy je možná pouze za přítomnosti zákonného zástupce. Výjimku tvoří pouze nezletilí registrovaní závodníci (např. ČAS), kde postačí přítomnost vedoucího oddílu nebo klubu. Při prezentaci zákonný zástupce, resp. vedoucí oddílu stvrdí účast nezletilého svým podpisem.

Při prezentaci závodník obdrží startovní balíček. Nevyzvednuté balíčky nelze vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat.

Závod je konán s hromadným startem.

Startovní čísla se zabudovaným čipem pro elektronické měření času musí být umístěna předepsaným způsobem, tj. na hrudi, pevně a viditelně. Čip neodlepujte, nepřekládejte ani jinak nepoškozujte. Startovní číslo je nepřenosné na jinou osobu. Porušení vede k diskvalifikaci.

Je přísně zakázáno používat po celé délce tratě jakékoliv dopravní prostředky (kolečkové brusle, jízdní kola, koloběžky apod.) a trekové hole. Je zakázáno jakkoliv si zkracovat nebo zahrazovat závodní trať. Na trati závodu není dovoleno užívání sluchátek z důvodu bezpečnosti. Porušení těchto zákazů vede k diskvalifikaci ze závodu.

První tři závodníci ve všech kategoriích obdrží věcné ceny. Nevyzvednuté ceny nelze později nárokovat.

Účastníci mají možnost reklamovat výsledek závodu nejpozději do 5 kalendářních dní od konání závodu na e-mailové adrese pořadatele podpora@poho50.cz

*POZOR: pořadatel si vyhrazuje právo na doplnění či změnu informací, propozic a pravidel závodu.

PROPOZICE
ČLÁNKY
PŘÍBĚH ZÁVODU
NÁHLED
PROGRAM