REGISTRACE
DALŠÍ ČLÁNKY
Běžíme kolem Karvinského moře
19/07/2022

Pod těžními věžemi v Karviné, přesněji v městské části Darkov, se nachází jezero, které vzniklo vlivem důlních poklesů. Toto „Karvinské moře“ dnes slouží obyvatelům ke koupání a trávení volného času. Město společně s Moravskoslezským krajem zajistilo úpravu břehů na rekreační oblast, např. zhotovením písečné pláže a k ní vedoucí zpevněné stezky, v plánu jsou ale i další úpravy. Místo tak nabízí skvělé podmínky pro různorodé aktivity, např. právě pro běh s jedinečným  výhledem.

Karvinské moře
Možnost koupání
PROPOZICE
ČLÁNKY
PŘÍBĚH ZÁVODU
NÁHLED
PROGRAM